Trauma/PTSD

Zespół stresu pourazowego PTSD to normalna reakcja na niecodzienne doświadczenie traumy.


 

Trauma/PTSD

Większość z nas przeżyje lub będzie świadkiem wydarzenie, w którym zagrożone będzie życie lub zdrowie nasze, bądź innych osób. Takie wydarzenia nazywamy traumą. Zaliczają się do nich m.in. nagła i niespodziewana śmierć innej osoby, przemoc fizyczna, gwałt, molestowanie, wypadek komunikacyjny, wojna, katastrofa naturalna, tj. pożar, powódź, trzęsienie ziemi.

Większość z nas po przeżyciu traumy zareaguje przerażeniem, poczuciem bezradności, silnym lękiem, poczuciem derealizacji, przyspieszonym biciem serca, szybkim oddechem, spoceniem się, czasem zdezorganizowanym zachowaniem. U części z osób objawy utrwalą się i będą obejmowały m.in. (za klasyfikacją DSM-V):

  • Silne poczucie lęku i zdenerwowania w sytuacjach przypominających o traumie – przeżywanie ich tak, jakby trauma działa się tu i teraz od nowa.
  • Unikanie wszelkich sytuacji, ludzi, miejsc, rzeczy, przypominających o traumie.
  • Spłycenie odczuwanych emocji, tak jakby nie móc już nigdy więcej kochać, nawet najbliższych
  • Nadmierne pobudzenie organizmu, problemy ze snem, drażliwość
  • Negatywne myśli na temat siebie, innych ludzi, świata, samoobwinianie się.

W takiej sytuacji mówimy o rozwinięciu zaburzenia stresowego pourazowego PTSD.

Jako członek zespołu badawczego i terapeutycznego w ramach projektu „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”, realizowanego przy Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania ICGZ Uniwersytetu Warszawskiego przeszłam specjalistyczne przeszkolenie z terapii PTSD metodą przedłużonej ekspozycji Edny Foa. W badaniach polskich realizowanych w ICGZ w latach 2008-2012 na ofiarach wypadków drogowych skuteczność terapii wyniosła 80%. Terapia trwa ok. 12-15 spotkań.