Anoreksja/Bulimia

Jeść bez potrzeby kontrolowania jedzenia... Oto jest wyzwanie!


 

Anoreksja/Bulimia

Problemy z odżywianiem dotyczą najczęściej kobiet w młodym wieku. Wiążą się z silnym skupieniem na wyglądzie własnego ciała i przykładaniem dużej wagi do spożywanych pokarmów. Ich podłożem jest zwykle negatywny sposób myślenia o sobie. Problemy z odżywianiem mogą doprowadzić do poważnych kłopotów zdrowotnych, a w przypadku anoreksji w skrajnych przypadkach – nawet do wycieńczenia organizmu.

Transdiagnostyczny protokół terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń odżywiania oraz podejście terapii akceptacji i zaangażowania ACT znajdują zastosowanie w leczeniu (za klasyfikacją ICD-10):

 Anoreksji – którą cechuje celowe działanie skupione na utracie wagi lub utrzymaniu jej na bardzo niskim poziomie, czemu towarzyszy brak zadowolenia z własnego wyglądu, unikanie kalorycznych pokarmów, prowokowanie wymiotów, angażowanie się w wyczerpujące ćwiczenia fizyczne i wiele innych czynności, mających na celu spalenie kilogramów,

•  Bulimii – charakteryzowanej przez występowanie okresowych silnych napadów głodu, które są zaspokajane, a ich skutki następnie niwelowane w celu utrzymania określonej wagi za pomocą prowokowanych wymiotów, czy przyjmowania środków przeczyszczających.

Obydwa podejścia cechuje jednakowo wysoka skuteczność leczenia. Terapia zajmuje między 20 a 40 spotkań.