Niska samoocena

Doświadczenia życiowe wpływają istotnie na nasz sposób myślenia o sobie.

Niska samoocena

Częstym podłożem stale odczuwanego w wielu sytuacjach stresu jest poczucie niepewności, obawa o skutki swojego zachowania, nadmierny lęk przed niepowodzeniem, przewidywanie najgorszego scenariusza… Przyczyną negatywnego postrzegania swoich możliwości oraz katastroficznej wizji przyszłości nierzadko są nasze przekonania o sobie, utworzone na podstawie naszych codziennych życiowych doświadczeń.

W ramach terapii postaramy się nabrać dystansu do tak nieskutecznego sposobu myślenia o sobie po to, by następnie zaangażować się w działania prowadzące do realizowania siebie w pełni. Terapia, w zależności od różnorodności problemów i trudności może zająć od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań.