dr n. społ. Maria Cyniak-Cieciura


 

Maria Cyniak-Cieciura - ZnanyLekarz.pl

dr n. społ. Maria Cyniak-Cieciura

Nazywam się Maria Cyniak-Cieciura. Jestem doktorem nauk społecznych, studia doktoranckie oraz magisterskie w dziedzinie psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem także certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 535) po ukończonych czteroletnich studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. W latach 2016-2018 pełniłam funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB) oraz jestem członkiem uznanych zagranicznych towarzystw psychoterapeutycznych: European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) i Association for Contextual Behavioural Science (ACBS). Aktualnie pracę naukową i dydaktyczną kontynuuję na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów-dydaktyków PTTPiB.

Staż kliniczny odbywałam na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, pracowałam też na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych przy III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Mam doświadczenie we współpracy z osobami z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, napadami paniki, PTSD, obsesyjnymi myślami, tzw. nerwicą oraz schizofrenią. Wcześniej przez ponad 5 lat pracowałam w firmie konsultingowej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Poza pracą terapeutyczną, prowadzę także badania naukowe. Moje naukowe publikacje można znaleźć pod linkami:

Służę pomocą osobom, które m. in. przeżyły traumę, zmagają się z pojedynczymi lub nawracającymi epizodami depresji, napadami paniki, fobiami, obsesjami, zamartwianiem się, niską samooceną, radzeniem sobie z codziennym stresem czy trudnościami w relacjach z ludźmi.